การจัดซื้อจัดจ้าง

รับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เลขที่ 11 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์. 02-3830199 โทรสาร. 02-7555200 E-mail. watbangfai_school@hotmail.co.th
More