ร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล

ร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล
วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ศึกษาดูงานเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย และเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
More

รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน ที่ครูประจำชั้นตามรายชื่อนักเรียนดังแนบ ร่วมกับครูเกษศิรินทร์ กลิ่นนิรัญ ได้นำเสนอ ชื่อนักเรียนไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ผลปรากฎว่าในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายได้รับทุนจำนวน 4 ทุน (แต่เดิมได้รับเพียง 1 ทุน) ทุนละ 5,000 บาท ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนตามรายนามที่ปรากฏนำนักเรียนไปรับทุนตามที่หนังสือโรงเรียนวัดบา...
More

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
  ในวันอังคาร  ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้ายจัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563” ขึ้น ณ สนาม โรงเรียนวัดบางฝ้าย    โดย มีว่าที่ร้อยตรีหญิง  สายสวาท   สุขวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย“โดยในงานมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ...
More

เปิดบ้านคุณธรรม

เปิดบ้านคุณธรรม
  วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้าย เปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.3 ดาว โดยผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัยพร้อมคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนวัดกองแก้ว, โรงเรียนวัดบางโปรง, โรงเรียนวัดบางหัวเสือ, โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก, โรงเรียนวัดบางนางเกรง, โรงเรียนวัดครุนอก, โรงเรี...
More

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.ประเมินสภาพจริง สภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมีดร.ภูมิ  พระรักษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ให้การต้อนรับและร่วมให้กำลังใจสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
More