ผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์จากทั่วประเทศ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย

ผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์จากทั่วประเทศ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย
   วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบางฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้รับเกียรติจากกคณะผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์จากทั่วประเทศ จากโรงเรียนวัดคลองใหญ่, โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ, โรงเรียนบ้านบ่อแสบ, โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ, โรงเรียนอนุบาลตาพระยา, โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ, โรงเรียนบ้านเชียงยืน, โรงเรียนวัดไผ่ล้อม, โรงเรียนบ้านย่านซิว, โรงเรียนอนุบาลพิจิตร, โรงเร...
More

เปิดบ้านคุณธรรม

เปิดบ้านคุณธรรม
        วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ, โรงเรียนคลองบางปิ้ง, โรงเรียนวัดสุขกร, โรงเรียนวัดไตรสามัคคี, โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว  ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมีว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท​ สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายพร้อมคณะครูโรงเรีย...
More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง
  วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๓  โรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมกับกองลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย จัด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีคณะครูร่วมเป็นวิทยากรฝึก การเข้าค่ายเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน ลูกเสือมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและบําเพ็ญตนเป็นผู้มีจิตอาสา คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
More

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางฝ้าย ครบรอบ ๘๗ ปี

พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางฝ้าย  ครบรอบ ๘๗ ปี
         วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบางฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดกิจกรรม พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางฝ้าย  ครบรอบ ๘๗ ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบางฝ้ายมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภั...
More

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
       วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม๒๔๖๓ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท   สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดกิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้ ๑.เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๒.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน ๓. เราจะสร้...
More