หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง

Print
วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ทำความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากาก หันด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าตัว จับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหู กดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับหน้า ดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง
More