ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดบางฝ้าย เลขที่41/1 หมู่ 11
ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-3830199
โทรสาร. 02-7555200
E-mail: watbangfai_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://www.wbf.ac.th/
Facebook : โรงเรียนวัดบางฝ้าย สมุทรปราการ

แผนที่โรงเรียนวัดบางฝ้าย