ร้องเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียน ท่านสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่
โรงเรียนวัดบางฝ้าย เลขที่ 41/1 หมู่ 11 ต.บางหัวเสือ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-3830199
โทรสาร. 02-7555200
E-mail. watbangfai_school@hotmail.co.th

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต