กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 โดยภายในงานได้ตัวแทนคณะครูได้กล่าวประวัติของท่านสุนทรภู่ พอสังเขป และจัดเดินขบวนรณรงค์ 6 กิจกรรมฯ ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด, ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพระบายสีวันยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 พร้อมทั้งประกาศผลรางวัลการประกวดคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *