การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนแพรกษา ให้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละคน ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *