เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครูต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมาตรการป้องกัน ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าบริเวณอาคารเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *