โรงเรียนสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับการ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *