“เด็กไทย ไม่บูลลี่”

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ โอวัลติน เข้าจัดกิจกรรม “เด็กไทย ไม่บูลลี่” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด