คัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบOn -site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1,3และ 6 ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องเรียนทุกคน

20คุณ และ คนอื่นๆ อีก 19 คน