เปิดบ้านคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดชมนิมิต และโรงเรียนคลองบ้านระกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร