ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้