ตรวจ ATK และเปิดเรียน On Site

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑,๓ และ ๖ ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องเรียน โดยผลการตรวจเป็นลบทุกคน