วันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมทำบุญเนื่องใน วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓) โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายร่วมกัน ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดบางฝ้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี”ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”