ประชุมผู้บริหารกลุ่มปู่เจ้าสมิงพราย

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมประชุมออนไลน์ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙