การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณอาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานสภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 คน คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

  • โรงเรียนวัดบางฝ้าย และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จำนวน 28 คน
  • ครู คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 91 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยในการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนำนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 การศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ซึ่งการดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้ นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปกครอง

และในวันนี้มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียนวัดบางฝ้าย รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนวัดบางหัวเสือ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ในการแข่งขันต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *