การจัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ต.ป.น)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย (บริหารงานงบประมาณ, บริหารงานบุคคล, บริหารงานทั่วไป และบริหารงานวิชาการ) ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม และดำเนินการจัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ต.ป.น) กลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 ด้าน และการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. (Quick Policy 2566 10จุดเน้น) การจัดการศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา และผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ทั้งนี้…ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย จึงขอขอบคุณคณะกรรมฯ (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้าติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ ในวันดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *