กิจกรรม “พิธีวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม”พิธีวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ที่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ท่านได้คอยอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี….ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสีในแต่ละระดับชั้นใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *