รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนรวม 93.14 (ลำดับที่ 6) ระดับ A จากท่าน ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนการประเมิน และสามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งวิธีการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นโครงการที่จะช่วยให้โรงเรียน ครู นักเรียนและชุมชนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเขตสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *