รับมอบเงินสนับสนุน จากการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์, ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน รับมอบเงินสนับสนุน จากการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดบางฝ้าย จำนวนเงิน 30,000.- บาท (1.โครงการหนูน้อยวัยใสรักษ์คลองบางฝ้ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ 2.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย จึงขอกราบขอบพระคุณมายังท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกับโรงเรียนวัดบางฝ้ายเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *