ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1) บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศน.ขวัญนลิน ใสโศก, กรรมการตำแหน่งครูในสถานศึกษา นางสาวธนนัญต์วรา บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวน้ำอ้อย จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1) บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1). นางสาวมนทิรา จันปัดชา วิชาเอกภาษาไทย 2). นางสาววารุณี กลิ่นเจริญ วิชาเอกสังคมศึกษาทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ครูผู้ช่วย ทั้ง 2 ราย ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *