การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 11.30 น. ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น รู้จักบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *