โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงเชื่อมโยงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนพร กระทอง ครูชำนาญการ และนางสาวธัญญ์รวี เวฬุวนารักษ์ ครูผู้สอน ได้นำนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงเชื่อมโยงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในการนี้ ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดบางฝ้าย ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *