พิธีรับทุนการศึกษา และรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดสุขกร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนพร กระทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ นำนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 5 ทุน/ทุนละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงิน 15,000.- บาท และรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ณ โรงเรียนวัดสุขกร ในการนี้ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางหน่วยงานเมตตาอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และจักได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 5 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา ดังกล่าว และทางโรงเรียนจักนำเงินทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์นักเรียนต่อไป

1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บุดดี นักเรียนระดับชั้น ป.2
2. เด็กหญิงณิชานันท์ ศรีจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ป.3
3. เด็กหญิงธิดา วิน นักเรียนระดับชั้น ป.4
4. เด็กชายพัสกร ตรีพลกรัง นักเรียนระดับชั้น ป.5
5. เด็กหญิงเปรมณิกา คำพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ป.6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *