การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลกาารพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

วันที่ 19 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเกียรติจาก นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางฝ้าย, นางสาวชลิตา กองพันธ์ ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป.สป.2 และนายณพกฤษ เอมศิริ ผอ.โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป.สป.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลกาารพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ ทุกปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *