กิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์”

วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมตลาดนัดวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อสืบสานปณิธานของพ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลงาน การแสดงความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อหน้าสาธารณะชนและชุมชน และเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนวัดบางฝ้าย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาการในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนวัดบางฝ้ายขอขอบคุณ การไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ได้ร่วมจัดฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านการทดแทนการใช้พลังงานและการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเทศวิทยาแหล่งน้ำ” พร้อมทั้งขอขอบคุณ ศน.ขวัญนลิน ใสโศก, รอง ผอ. รร.วัดชมนิมิตร น.ส.สิรินทิพย์ ทองนุช และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บางฝ้าย ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ในวันนี้


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *