การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้ร่วมจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้เป็นการดำเนินงานในระดับ 5 ดาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างคุณธรรมภายในโรงเรียนและห้องเรียนของนักเรียน พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ดังนี้ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *