การพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ด้วยกลวิธีสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เปเปอร์มาเช่)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมกับเครือข่ายชมรมรักษ์คลองบางฝ้าย และเครือข่ายตำบลบางหัวเสือ ได้จัดโครงการการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อศึกษาการพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ด้วยกลวิธีสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เปเปอร์มาเช่) เพื่อสามารถทดแทนการใช้ไม้และการใช้พลาสติกในการสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษและพลาสติก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร นายบุญ โพธิ์ขาว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เปเปอร์มาเช่) กับนักเรียน ครู และชุมชนบางฝ้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *