วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)” โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อันเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *