การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณตำบลบางหัวเสือ) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *