การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ เข้าบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1 และ ป.6 ทั้งนี้ยังได้ให้บริการการตรวจวัดสายตา และหมักเหา ให้กับนักเรียนด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *