กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และเพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *