การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว, ต้นแบบสภานักเรียน และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอสรภัญญะ

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 มีนาค

Read more

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ไ

Read more

การจัดสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรม “การเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมการแสดงงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more