การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read more

การเข้าศึกษาดูงาน “กิจกรรมสภานักเรียน” ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางฝ้ายได

Read more