รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ….โรงเรี

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ….โรงเรี

Read more

การจัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ต.ป.น)

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้าศึกษาดูงาน “กิจกรรมสภานักเรียน” ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 2) ที่บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางฝ้ายได

Read more

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1) บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

การสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และธรรมศึกษาชั้น ตรี (อุดมศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท้องคุ้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more