ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครู เข้าร่วม “ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์ ” พร้อมถวายภัตตาหาร ณ วัดบางหัวเสือ

Read more

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

Read more

สอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในความสามารถด้านภาษา, ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 รายงานโครงการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563

Read more

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 แนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.

Read more

วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Read more