รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ….โรงเรี

Read more

การจัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ต.ป.น)

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read more

ต้อนรับคณะตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more

รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพบ.

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

พิธีรับทุนการศึกษา และรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดสุขกร

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

รับมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more