การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพบ.

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

พิธีรับทุนการศึกษา และรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดสุขกร

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

รับมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more

การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และ

Read more

ท่านแม่ชีมณีโชติรส พร้อมด้วยคณะที่ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ให้กับโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุสิ่งของเหลือใช้ (ดอกไม้จากหลอด) ตามโครงการการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more