ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์วารี ศรีวิลัย , นางสาวดวงตา ศตสังวัตสร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีน

Read more

เปิดบ้านคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดชมนิมิต และโรงเรียนคลองบ้านระกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

วันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมทำบุญเนื่องใน วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓) โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายร่วมกัน ทำบุญตักบาตร

Read more

ตรวจ ATK และเปิดเรียน On Site

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑,๓ และ ๖ ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเป็นอนาคตของชาติ โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและจับฉลากของรางวัล ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ จากหน่วยงานและเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Read more

ประชุมผู้บริหารกลุ่มปู่เจ้าสมิงพราย

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมประชุมออนไลน์ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” รุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานผ่าน Application ZOOM นำโดย พระปลัดณรงค์เดช อธิมุต โต และคณะกรรมการ โดยมี ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท

Read more