รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ….โรงเรี

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ….โรงเรี

Read more

การจัดทำเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ต.ป.น)

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read more

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

การเข้าศึกษาดูงาน “กิจกรรมสภานักเรียน” ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more