ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับข้าราชการครูที่สอบบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวมนทิรา จันปัดชา วิชาเอกภาษาไทย และ นางสาววารุณี กลิ่นเจริญ วิชาเอกสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนเชือกชักธงชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร ที่มีความชำนาญ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม, เปลี่ยนเชือกชักธงชาติ เพื่อใช้รับน้ำหนักของธงและแรงพายุลมที่เกิดขึ้น…ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Read more

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครูต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมาตรการป้องกัน ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง

Read more

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครู เข้าร่วม “ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์ ” พร้อมถวายภัตตาหาร ณ วัดบางหัวเสือ

Read more

โรงเรียนสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับการ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

Read more

แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดกาเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON-SITE)

Read more