วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3”

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20-22 กร

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

การเข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 256

Read more

กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more