การเข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ภาคกลาง) และโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1, นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ

Read more

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครูต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมาตรการป้องกัน ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง

Read more

แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดกาเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON-SITE)

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เข็มที่ 2

วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ ครูประจำชั้น นำนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย ในการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ครั้งนี้ได้มีการสำรวจความต้องการและให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลงชื่อในหนังสืออนุญาตทุกคน

Read more

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

Read more

สอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในความสามารถด้านภาษา, ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more