การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางฝ้ายได

Read more

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว, ต้นแบบสภานักเรียน และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอสรภัญญะ

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1) บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

การจัดสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรม “การเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more