เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครูต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมาตรการป้องกัน ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง

Read more

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครู เข้าร่วม “ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 87 ปี 67 พรรษา พระครูวิบูลสีลวัฒน์ ” พร้อมถวายภัตตาหาร ณ วัดบางหัวเสือ

Read more

โรงเรียนสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับการ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

Read more

แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดกาเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON-SITE)

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เข็มที่ 2

วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ ครูประจำชั้น นำนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย ในการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ครั้งนี้ได้มีการสำรวจความต้องการและให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลงชื่อในหนังสืออนุญาตทุกคน

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางฝ้าย เพื่อรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม การพัฒนาอบรมนักเรียนโครงการต่างๆ และพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

Read more

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

Read more

“เด็กไทย ไม่บูลลี่”

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ โอวัลติน เข้าจัดกิจกรรม “เด็กไทย ไม่บูลลี่” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Read more