สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

OBEC LINE สำเร็จ 2564+++++++
  วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๕ คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
More