ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

OBEC LINE สำเร็จ 2564+++
       วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ยินดีต้อนรับ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย
More