การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพนิ่ง9
  วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนขนาดกลาง ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeetโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เข้าร่วมอบรม
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒

สรุปรายงานจัดการเรียนการสอน ช่วง โควิด 2564 ครังที่ 12
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒
More

มอบเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน (๒,๐๐๐ บาท)

240896380_2862432703974269_8955164709085978374_n
วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายพร้อมคณะครูและบุคลากร ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (จำนวน ๒,๐๐๐ บาท) และอาหารเสริมนม โดยมี นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เข้านิเทศติดตามและให้กำลังใจซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนแบ่งปันความสุขโดยการมอบไข่ไก่ให้ก...
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๑

สรุปรายงานจัดการเรียนการสอน ช่วง โควิด 2564 ครังที่ 11+++
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๑
More

Simple & Accurate “2 Clicks” Bitcoin Mining Calculator 2021 Updated

ContentDefi Of Thrones Taking Crypto To Another LevelWhat Can I Buy With Bitcoin In El Salvador?Mining Alekseirubin#5 NicehashBitcoin Mining Calculator SummaryBlock Reward Most Bitcoin mining device manufacturers provide a guide on how to configure the Bitcoin mining hardware. Now, all Bitcoin mining is done using an ASIC Bitcoin miner as it is no longer profitable to mine with a CPU, GPU or FPGA. I can offer no guarantees about the validity of the data they provide though, in general the be...
More