มอบเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน (๒,๐๐๐ บาท)

240896380_2862432703974269_8955164709085978374_n
วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายพร้อมคณะครูและบุคลากร ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (จำนวน ๒,๐๐๐ บาท) และอาหารเสริมนม โดยมี นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เข้านิเทศติดตามและให้กำลังใจซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนแบ่งปันความสุขโดยการมอบไข่ไก่ให้ก...
More