รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๐

สรุปรายงานจัดการเรียนการสอน ช่วง โควิด 2564 ครังที่ 10
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๐
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙

ภาพนิ่ง10
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๘

ภาพนิ่ง9
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๘
More

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ภาพนิ่ง7
  วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งจัดโดยนางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ โดยได้รับเกียรติจากนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต๑เป็นประธานเปิด โดยมี นายธีระ โกวิทวัฒนา ,นายภาคภูมิ พุทธสุภะ นิติกรชำนาญการ จาก สพฐ. เป็นวิทยากรอบรม
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๗

ภาพนิ่ง8
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๗
More