วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

SAVEZONE-800X600-01
         โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอเชิญประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" โดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 #26มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก
More