เตรียมความพร้อมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน

รองฯตรวจเยี่ยม-นิเทศ_๒๐๐๕๑๘_0003
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้ายนำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครู และบุคลากร ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้ง “ แจกถุงปันสุข” เพื่อให้ผู้ปกครองที่เดือดร้อน ได้มารับของบริโภค เครื่องอุปโภคที่จำเป็น และสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน โดยมี ดร.พัชระ งามชัด และ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุ...
More

อุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้

ประกาศ 2
ประกาศ 1. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้ ระดับชั้นอนุบาล1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับครูประจำชั้น (กรณียังไม่มารับ) 2. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ผู้ปกครอง นำเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาด้วย พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง) (กรณียังไม่มารับ) พร้อมรับถุงปันสุข อีกครั้ง            ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.
More

รายชื่อนักเรียน รับทุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

OBEC LINE สำเร็จ 2562
รายชื่อนักเรียน รับทุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ดังเอกสารแนบนี้ (รบกวน ผู้ปกครอง นำเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาด้วย พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เพื่อถ่ายภาพการมอบทุนเก็บหลักฐาน)
More

วิธีติดตั้งApplication DLTV วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ด้วย Application DLTV สำหรับนักเรียน

1
วิธีติดตั้ง Application DLTV วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ด้วย Application DLTV สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน” โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่ง วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านแอพ DLTV เป็นหนึ่งในทางเลือกของการเรียนผ่าน DLTV ไปดูวิธีการเข้าเรียนกันเลย ขอบคุณบทความ : วิธีติดตั้งApplication DLTV วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ด้วย Application DLTV สำหรับนักเรียน >> https://www.kruupdate.com/28215/...
More

ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ “ตู้ปันสุข” กับทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย

S__6152210
ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ "ตู้ปันสุข" กับทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. คุณขวัญชัย เทียมสินวัฒนชัย              3,068 บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์แสงทอง แสงธรรม     1,780 บาท 3. น.ส.ะนภร วัยฤทธ์                                 500 บาท 4.นางยินดี คชบัว                                     300 บาท 5. จุฑารัตน์ บุญญวัฒนาธร                      500 บาท 6. คุณจินตนา สวัสดิสาร                  ...
More