อุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้

ประกาศ

1. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้
ระดับชั้นอนุบาล1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับครูประจำชั้น (กรณียังไม่มารับ)
2. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ผู้ปกครอง นำเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาด้วย พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง) (กรณียังไม่มารับ) พร้อมรับถุงปันสุข อีกครั้ง
           ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศ 2

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น