ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

how to write an essay junior high essay writers free how to write email writing
how to write descriptive essay example https://www.paperhelp.nyc/ what to write in cv qualification
how to write an essay high school paperhelp how to write email validation in javascript

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570036
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  570036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangfai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   41/1 หมู่ 11   บ้านวัดบางฝ้าย
ตำบล :
  บางหัวเสือ
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  02-3830199, 02-7555200
โทรสาร :
  02-7555200
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  watbangfai_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหัวเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:29 น.
)

 

แผนที่พิกัดโรงเรียน